Byggetegninger

Vi leverer byggetegninger til eneboliger, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer.

Før vi starter å tegne ønsker vi enkle skisser av tiltaket du ønsker, samt utgangspunkt i en tomt vi kan tegne tiltaket på. Det er også lurt å ha en formening om fasadeuttrykk, og kanskje bilder av andre boliger i samme område.

  • Prosjektering, tegning, modellering (BIM)
  • BIM og 3D-visualiserte tegninger
  • Byggesøknadstegninger 1:100
  • Utomhusplan 1:200
  • Situasjonskart.
  • Arbeidstegninger 1:50
  • Dør og vindulister.
  • Perspektivtegninger.
  • 3D-Visualisering.
  • Bimx modell til nettbrett.

Vi tegner også kontor/industribygg, samt opptegning av eksisterende bygg.